רב ד״ר אפרים זדוף

חתונה חילונית
טקסים יהודיים חילוניים
לצור קשרCastellano

רב ד״ר אפרים זדוף

לעזור להם למצוא את מקומם הראוי להם ביהדות בכבוד, תוך קיום פעיל של ערכים יהודיים ולימוד אוצרות התרבות מכל התקופות וההשקפות, מאז ימי המקרא ועד ימינו על פי בחירתם.
הארגון של טקסי חיים יהודיים שוויוניים המקבלים השראה מערכי התרבות היהודית בפרשנות ההומניסטית, הוא חלק בלתי נפרד מהמשימה לקרב יהודים למורשתם על פי תפישת עולמם.
בעיני, כל אדם המזדהה עם התרבות היהודית זכאי לקיום טקס חיים יהודי על פי השקפת עולמו ורוח התרבות היהודית ההומניסטית.
היהדות היא הלאומיות והתרבות שלי. בעיני היא בעלת פנים רבות ויש לה דרכי ביטוי מגוונות, דתיות וחילוניות.
בתפיסתי היהדות היא תרבות הומניסטית ואני דוגל בהשקפה ציונית וחילונית. יחד עם זאת אני מכבד את אלה המפרשים אחרת את היהדות ומצפה שהם יכבדו גם את השקפתי.
אני מזדהה עם רבים מערכי התרבות היהודית ורוצה ללוות את כל אלה המאמינים שזו דרכם,

הרצאות

אני מציע הרצאות ודיונים בשני תחומים מרכזיים המעסיקים אותי בעשור האחרון:

  • שואה
  • יהדות חילונית הומניסטית

לצור קשר